Uncategorized

Updates On No-Hassle Latin Brides Solutions

Divorce may be a course of action that just about every couple undergoes once they have to end a marital partnership. Divorce can be quite a lengthy and infrequently disheartening process for each of those sides needed. This usually occurs when confident issues are usually not without difficulty chose upon. Arguments would entail more effort settling issues situation that both

Xem tiếp »

Cổ đông là gì, cổ đông sáng lập là gì?

5713864-green-environmental-company-logo

  Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Cổ đông phổ thông: Là cổ đông sở hữu cổ

Xem tiếp »

IFA

IFA Logo

LUẬT IFA  là Hãng luật uy tín và nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý. Chúng tôi được khách hàng và đối tác tin cậy đánh giá cao trên nhiều lĩnh vực tư vấn. Được thành lập vào năm 2013, Đến nay với đội ngũ hơn 15 Luật sư giỏi, nổi tiếng và chuyên nghiệp,

Xem tiếp »
Trang 1 trên 11