Hỏi đáp luật hành chính

Đăng ký công bố hợp quy

QC4

  Thủ tục  Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh   Thành

Xem tiếp »

Đăng ký Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội

images (13)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội     Thành phần, số lượng hồ sơ   Thành phần hồ sơ: + Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; + Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ; + Văn bản chấp thuận của Bộ

Xem tiếp »

Thành lập trung tâm hõ trợ định giá tài sản trí tuệ

images (1)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ   Thành phần, số lượng hồ sơ             Thành phần hồ sơ: + Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; + Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ; + Điều lệ tổ chức

Xem tiếp »

Thành lập Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo công nghệ

bo khoa hoc va cong nghe

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Thành phần, số lượng hồ sơ       Thành phần hồ sơ: + Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; + Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ; + Điều lệ tổ

Xem tiếp »

Thành lập trung tâm Giao dịch công nghệ

img-4998-636381304646239689

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ   1.Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ: + Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; + Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ; + Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ

Xem tiếp »

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

xlogo-chung-tay-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-1-jpg-pagespeed-ic-33lyu7iflx

Thành phần, số lượng hồ sơ 1.1  Thành phần hồ sơ: + Đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (theo mẫu). + Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh. + Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức

Xem tiếp »

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

download (1)

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ   Thành phần, số lượng hồ sơ   1.1 Thành phần hồ sơ + Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động (theo mẫu). + Đối với trường hợp đăng

Xem tiếp »
Trang 1 trên 11