Kiến thức hợp đồng thương mại

Nghĩa vụ của Văn Phòng đại diện

images (9)

  Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại

Xem tiếp »

Quyền của Văn phòng đại diện

images (9)

Văn phòng đại diện có các quyền sau: Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước

Xem tiếp »

Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại

Contract

Luật thương mại Việt Nam quy định những nguyên tắc cơ bản cho các hoạt động thương mại như sau:   Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại. Nguyên tắc tự do, tự nguyện

Xem tiếp »

Văn phòng đại diện – Chi Nhánh của thương nhân nước ngoài

Asean4

  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.   Chi nhánh

Xem tiếp »
Trang 1 trên 11