Hợp đồng

Nghĩa vụ của chi nhánh thương nhân nước ngoài

images (9)

    Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận. Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem tiếp »

Quyền của chi nhánh thương nhân nước ngoài

images (9)

-Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh. -Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam. -Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định

Xem tiếp »

Nghĩa vụ của Văn Phòng đại diện

images (9)

  Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại

Xem tiếp »

Quyền của Văn phòng đại diện

images (9)

Văn phòng đại diện có các quyền sau: Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước

Xem tiếp »

Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại

Contract

Luật thương mại Việt Nam quy định những nguyên tắc cơ bản cho các hoạt động thương mại như sau:   Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại. Nguyên tắc tự do, tự nguyện

Xem tiếp »

Văn phòng đại diện – Chi Nhánh của thương nhân nước ngoài

Asean4

  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.   Chi nhánh

Xem tiếp »

Xuất xứ hàng hóa là gì?

ICC CO logo

Xuất xứ hàng hoá là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hoá trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá đó. “Quy tắc xuất xứ ưu đãi”

Xem tiếp »

Vi phạm hợp đồng là gì? Vi phạm cơ bản là gì?

Contract

Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thoả thuận giữa các bên hoặc theo quy định của Luật này.   Vi phạm cơ bản là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho

Xem tiếp »

Thói quen thương mại là gì? Tập quán thương mại là gì?

tuvanluat9

Thói quen trong hoạt động thương mại là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng được hình thành và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài giữa các bên, được các bên mặc nhiên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thương mại.   Tập quán thương mại

Xem tiếp »
Trang 1 trên 11