Doanh nghiệp

Thành lập địa điểm kinh doanh cho công ty

69

Hồ sơ và thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp   Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh: Thông báo lập địa điểm kinh doanh ( Theo mẫu) Bản sao đăng ký kinh doanh; Giấy giới thiệu; Địa điểm kinh doanh chỉ được đặt tại tỉnh nơi công ty đặt trụ sở Trình tự đăng

Xem tiếp »

Thủ tụ đăng kí thành lập Văn phòng đại diện cho công ty

q2

Hồ sơ đăng kí thành lập văn phòng đại diện bao gồm:   1.Thông báo lập văn phòng đại diện ( theo mẫu) 2.Bản sao chứng nhận đăng kí kinh doanh của công ty; 3.Bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, Quyết định thành lập văn phòng đại diện; Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu

Xem tiếp »

Thành lập chi nhánh cho công ty

VRsMi8H__400x400

Thủ tục thành lập chi nhánh của Công ty   Hồ sơ đăng kí thành lập chi nhánh bao gồm: 1.Thông báo lập chi nhánh ( theo mẫu) 2.Bản sao chứng nhận đăng kí kinh doanh của công ty; 3.Bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, Quyết định về việc thành lập chi nhánh; quyết định

Xem tiếp »

Con dấu của doanh nghiệp

4348393ws3

Quy định mới về con dấu công ty   Công ty  có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: –  Tên doanh nghiệp; –  Mã số doanh nghiệp. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo

Xem tiếp »

Trụ sở chính của doanh nghiệp

download (1)

Quy định về Trụ sở chính của doanh nghiệp   Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, Các yếu tố xác định trụ sở:  số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,

Xem tiếp »

Các điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

5713864-green-environmental-company-logo

Các điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp   1.Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký + Tên trùng: Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký + Tên gây nhầm

Xem tiếp »

Quy định về tên doanh nghiệp

Company-Name

Quy định về đặt tên doanh nghiệp   Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: +Thành tố thư nhất là loại hình doanh nghiệp +Thành tố thứ hai là tên riêng – Loại hình doanh nghiệp: Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc

Xem tiếp »

Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn

images (15)

  Xác định giá trị tài sản góp vốn thành lập công ty cần tuân theo các quy định sau:   Nếu Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được

Xem tiếp »

Quy định về tài sản dùng để góp vốn thành lập doanh nghiệp

3-2

Tài sản góp vốn  thành lập công ty có thể là: Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng Giá trị quyền sử dụng đất, Giá trị quyền sở hữu trí tuệ, Công nghệ, Bí quyết kỹ thuật, Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ được sử

Xem tiếp »

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

tải-xuống

Nghĩa vụ công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp   Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội

Xem tiếp »

Mã số doanh nghiệp

doanh-nghiep

Ý nghĩa của mã số doanh nghiệp   Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được

Xem tiếp »

Điều lệ công ty

tu-van-thay-doi-dieu-le-cong-ty

Nội dung chủ yếu của điều lệ công ty   Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ

Xem tiếp »

Thành lập công ty cổ phần

images (6)

Hồ sơ đăng kí thành lập công ty Cổ phần   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( Theo mẫu ) Điều lệ công ty ( Theo mẫu hoặc soạn thảo đáp ứng đầy đủ nội dung theo quy định) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ( theo mẫu) Bản

Xem tiếp »

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

5713864-green-environmental-company-logo

  Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai  thành viên trở lên   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu ) Điều lệ công ty ( theo mẫu hoặc tự soạn đáp ứng đầy đủ các nội dung luật định) Danh sách thành viên ( theo mẫu) Bản sao Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của

Xem tiếp »

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

doanh-nghiep

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu ) Điều lệ công ty ( theo mẫu hoặc tự soạn đáp ứng đầy đủ các nội dung luật định) Bản sao Chứng minh thư hoặc hộ chiếu ( đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân)

Xem tiếp »

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty hợp danh

tuvanluat9

Hồ sơ đăng kí thành lập công ty hợp danh bao gồm:   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu) Điều lệ công ty ( theo mẫu hoặc tự soạn thảo đảm bảo các nội dung cần thiết) Danh sách thành viên ( theo mẫu) Bản sao Chứng minh thư hoặc hộ chiếu Bản sao Giấy chứng

Xem tiếp »

Hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

doanh-nghiep-tu-nhan

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. ( theo mẫu) Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân. Giấy ủy quyền ( trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân,

Xem tiếp »

Ký kết hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp

Company-Name

  – Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. – Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã

Xem tiếp »

Quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp công ích

1495324033

Các quyền và nghĩa vụ chug của doanh nghiệp Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu

Xem tiếp »
Trang 1 trên 212