Hỏi đáp đầu tư

Các hình thức đầu tư ra nước ngoài

Wodr investment writen onto a bank facade with metallic letters, blue tones with perspective view and blur effect

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:   – Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; – Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài; – Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức

Xem tiếp »

Chuyển nhượng dự án đầu tư

images (12)

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:   – Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định của luật đầu tư;   – Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng

Xem tiếp »

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

images (9)

Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:   –  Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; – Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; –  Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; –

Xem tiếp »

Tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

xlogo-chung-tay-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-1-jpg-pagespeed-ic-33lyu7iflx

Nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu

Xem tiếp »

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Wodr investment writen onto a bank facade with metallic letters, blue tones with perspective view and blur effect

  Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.   Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:   – Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Xem tiếp »

Nội dung hợp đồng BCC – Hợp đồng hợp tác kinh doanh

1_154327

Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây: – Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án; – Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh; – Đóng góp của các bên tham gia

Xem tiếp »
Trang 1 trên 11