Luật sư tư vấn đất đai

Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng đất đai ở Việt Nam

legal gavel, scales and law book on a white background

Nghiêm cấm những hành vi sau:   Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất. Nhận chuyển quyền sử dụng

Xem tiếp »

Phân loại đất ở Việt Nam

20131103_101825

  Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại  thành 3 nhóm như sau:   Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: – Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; – Đất trồng cây lâu năm; – Đất rừng sản xuất; – Đất

Xem tiếp »

Giá đất, giá trị quyền sử dụng đất

image_0310121349262115

Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất.   Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.   Tiền sử dụng đất là số tiền mà

Xem tiếp »

Giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất

image_0310121349262115

  Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.   Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là

Xem tiếp »
Trang 1 trên 11