Hỏi đáp luật đất đai

Quyền của nhà nước về đất đai

14465324_11718681233060981

  Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. Quyết định mục đích sử dụng đất. Quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất. Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất. Quyết định giá đất. Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Quyết định chính sách

Xem tiếp »
Trang 1 trên 11