Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

CÔNG TY LUẬT TNHH IFA

 

bo khoa hoc va cong ngheHồ sơ và thủ tục sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

  1. Thành phần, số lượng hồ sơ
  2. 1. Trường hợp doanh nghiệp KH&CN thay đổi thông tin liên quan đến tên gọi, đăng ký doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp.

– Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

+ Văn bản, tài liệu chứng minh về sự thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

1.2 Trường hợp doanh nghiệp KH&CN bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN vào Giấy chứng nhận chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

– Thành phần hồ sơ:

+ Danh mục hồ sơ (Theo mẫu BM-CN-01-01-BSDM);

+ Giấy đề nghị cấp bổ sung danh mục sản phẩm hàng hóa vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (Theo mẫu BM-CN-01-02-BSDM);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có công chứng);

+ Các văn bản xác nhận quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp các kết quả KH&CN (sao y bản chính);

+ Dự án sản xuất, kinh doanh (Theo mẫu BM-CN-01-03);

+ Báo cáo kết quả hoạt động của doanh nghiệp (Theo mẫu BM-CN-01-14);

+ Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đã cấp lần trước đó.

 

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

  1. Thời hạn giải quyết

– Trường hợp doanh nghiệp KH&CN thay đổi thông tin liên quan đến tên gọi, đăng ký doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp doanh nghiệp KH&CN bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN vào Giấy chứng nhận chứng nhận doanh nghiệp KH&CN: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện   Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cơ quan thực hiện       Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả thực hiện        – Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ .

Lệ phí  Không.

 

 

  1. Điều kiện Yêu cầu

– Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ thay đổi thông tin liên quan đến tên gọi, đăng ký doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

– Các doanh nghiệp KH&CN bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN vào Giấy chứng nhận chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đề nghị cấp bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

 

  1. Cơ sở pháp lý

– Luật Khoa học và Công nghệ 2013.

– Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

– Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH IFA 

Địa chỉ: Số 2 ngõ 10 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0969691219 – 0932286619

Emailluatifa@gmail.com

Webifalaw.com 

Các Lĩnh vực Tư vấn của IFA LAW FIRM

– Tư vấn Luật doanh nghiệp – Tư vấn Đầu tư  nước ngoài vào Việt Nam

– Tư vấn Thủ tục hành chính

– Tư vấn Pháp luật đất đai

– Tư vấn pháp luật thương mại, dân sự

– Tư vấn và soạn thảo hợp đồng 

– Giải quyết tranh chấp kinh tế – hình sư – hành chính và lao động

– Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 


CÔNG TY LUẬT TNHH IFA

post-logo

>> Luật Sư tư vấn pháp luật miễn phí 24/7 Gọi: 0969691219 - 0932286619

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatifa@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://ifalawcom

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

>> Khiếu nại về dịch vụ: 093 228 6619 - 096969 1219