Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

CÔNG TY LUẬT TNHH IFA

Các quy định về việc cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thành phần hồ sơ

Số lượng: 02 bộ

* Đối với doanh nghiệp thành lập mới hoặc đăng ký chứng nhận sau thời gian hoạt động:

– Danh mục hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

– Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN (sao y bản chính);

– Dự án sản xuất kinh doanh;

– Bảng thống kê tài sản cố định hiện có.

 

* Đối với doanh nghiệp KH&CN chuyển đổi từ tổ chức KH&CN công lập, ngoài các văn bản trên, hồ sơ còn có:

– Đề án chuyển đổi để thành lập doanh nghiệp KH&CN;

– Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi của cơ quan có thẩm quyền và các văn bản pháp lý có liên quan.

 

  • Thời hạn giải quyết Thời hạn xem xét cấp mới Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

  • Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
  • Kết quả thực hiện – Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
  • Lệ phí Doanh nghiệp không phải nộp lệ phí đăng ký chứng nhận.

 

Yêu cầu           Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau: – Đối tượng thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả khoa học và công nghệ được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin – truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mềm tin học; công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và y tế; công nghệ tự động hoá; công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nano; công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ năng lượng mới; công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. – Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ theo quy định trên.

 

Cơ sở pháp lý   – Luật Khoa học và Công nghệ 2013.

– Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

– Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH IFA 

Địa chỉ: Số 2 ngõ 10 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0969691219 – 0932286619

Emailluatifa@gmail.com

Webifalaw.com 

Các Lĩnh vực Tư vấn của IFA LAW FIRM

– Tư vấn Luật doanh nghiệp – Tư vấn Đầu tư  nước ngoài vào Việt Nam

– Tư vấn Thủ tục hành chính

– Tư vấn Pháp luật đất đai

– Tư vấn pháp luật thương mại, dân sự

– Tư vấn và soạn thảo hợp đồng 

– Giải quyết tranh chấp kinh tế – hình sư – hành chính và lao động

– Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 


CÔNG TY LUẬT TNHH IFA

post-logo

>> Luật Sư tư vấn pháp luật miễn phí 24/7 Gọi: 0969691219 - 0932286619

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatifa@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://ifalawcom

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

>> Khiếu nại về dịch vụ: 093 228 6619 - 096969 1219