Cổ đông là gì, cổ đông sáng lập là gì?

CÔNG TY LUẬT TNHH IFA

 

Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Cổ đông phổ thông: Là cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông

Cổ đông ưu đãi: Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

 1. a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 2. b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 3. c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 4. d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

 

 

Nguồn tham khảo:

 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 78/2015/ NĐ- CP
 • Thông tư 20/2015/ KH – ĐT;
 • Luật Đầu tư 2014;
 • Nghị định 118/2015/ NĐ – CP Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;
 • Thông tư 16/ 2015/ KH – ĐT;
 • Thông tư 09/ 2015/ KH –ĐT;

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH IFA 

Địa chỉ: Số 2 ngõ 10 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0969691219 – 0932286619

Emailluatifa@gmail.com

Webifalaw.com 

Các Lĩnh vực Tư vấn của IFA LAW FIRM

– Tư vấn Luật doanh nghiệp – Tư vấn Đầu tư  nước ngoài vào Việt Nam

– Tư vấn Thủ tục hành chính

– Tư vấn Pháp luật đất đai

– Tư vấn pháp luật thương mại, dân sự

– Tư vấn và soạn thảo hợp đồng 

– Giải quyết tranh chấp kinh tế – hình sư – hành chính và lao động

– Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp

 

 

5713864-green-environmental-company-logo


CÔNG TY LUẬT TNHH IFA

post-logo

>> Luật Sư tư vấn pháp luật miễn phí 24/7 Gọi: 0969691219 - 0932286619

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua Email : luatifa@gmail.com

>> Tham khảo dịch vụ luật sư và kiến thức http://ifalawcom

>> Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

>> Khiếu nại về dịch vụ: 093 228 6619 - 096969 1219